Skartace

provedeme skartaci Vašich dokumentů

Zdarma

EMBA zpracovává tříděný sběrový papír a nabízí ostatním firmám a úřadům možnost provedení ekologické likvidace písemností a papírových dokladů.

  • skart je prováděn pod vaším osobním dohledem na mlecím zařízení EMBA
  • likvidované dokumenty jsou dokonale zničeny
  • garantujeme jistotu, že nemůže dojít k úniku citlivých a choulostivých informací
  • přijímáme jakékoli množství s podmínkou vaší vlastní dopravy a vlastní obsluhy
  • likvidované dokumenty musí být pouze papírového charakteru a nesmí obsahovat žádné kovové či plastové části

 

Konkrétní termín likvidace je nutno předem sjednat s panem Zajícem
tel. +420 481 553 110 nebo e-mail: vladimir.zajic@emba.cz

RECYKLAČNÍ PROCES

recyklace_kruh.png

Ekologickou skartací svých dokumentů přispíváte k ochraně přírody