Krátkodobá a střednědobá archivace

Tyto výrobky jsou určeny pro všechny typy ziskových a neziskových organizací od archivů, muzeí, galerií, přes výrobní či obchodní podniky až po poskytovatele služeb. Celá šíře sortimentu je zvolena tak, aby uspokojila každý jednotlivý požadavek spojený se správou, tříděním a archivováním dokumentů. Zvláštní důraz byl kladen na efektivní úsporu prostoru a šetření nákladů.

Základem mimořádné kvality jsou archivnické lepenky Standard a Prior, které oproti lepenkám vlnitým mají nepopiratelně lepší vlastnosti pro archivování (viz. Obecné informace a výhody. Boxy a krabice jsou opatřeny kvalitním sítotiskem. Přehledné tabulky na krabicích umožňují rychlou orientaci v archivu a minimalizují přístupy. Tyto vlastnosti společně s konstrukční dokonalostí zosobňují nezaměnitelnost produktů společnosti Emba a jejich jedinečnost.

  • Obdobně jako ve všech ostatních výrobcích není užito jakýchkoli plastů či lepidel.
  • Všechny výrobky jsou dodávány v rozloženém stavu.
  • Variantní možnosti postavení a archivování.
  • Uspoří až 60 % nákladů na archivaci a až 80% místa.
  • Velikost archivu si přizpůsobíte potřebě.
  • Možnost skládání na sebe a vedle sebe.


Zobrazí další stánku kataloguTop rating ocenění