Dlouhodobá archivace

Krabice a boxy pro dlouhodobé archivování patří mezi nejvýznamnější sortiment společnosti. Všechny výhody a přednosti výrobků pro střednědobé archivování jsou rozšířeny dalšími. Celek vychází a je založen na archivní lepence laurent, která splňuje požadavky určené evropskou normou ISO 16245 a americkou normou ANSI/NISO Z39.48: 1992. Archivnické lepenky prolux a laurent rovněž splňují tzv. test PAT provedený v Rochesteru (USA) dle ANSI IT9.16.

Dlouhodobá profesionální archivace - nejvyšší kvality

Vhodnou volbou lepenky a konstrukce krabice lze pozitivně ovlivnit všechny uvedené aspekty. Negativnímu působení tzv. stárnutí uložených dokumentů nelze zcela zabránit, můžeme však maximálně zmírnit jejich znehodnocování. Každý druh archivování klade svoje vlastní nároky, kterým musí odpovídat vlastnosti materiálu. Sortiment lepenek k archivování je právě cílen k uspokojování jednotlivých potřeb.

Charakter výchozího materiálu a konstrukční řešení chrání uložené materiály před mechanickým a biologickým poškozením.


Zobrazí další stánku kataloguTop rating ocenění